Profil lékaře

PhDr. et. Mgr. Iva Moravcová

Doktorka Iva Moravcová, pracuje na pozici psycholožky a MedicWork ji doporučuje jako svou specialistku především pro její specializace klinická psychologie, psychologie práce, psychologie dopravy, soudní znalec psychologie se zvl. spec. psychologie práce, managementu, personalistiky a psychologie dopravy. V rámci svých specializací provádí:

Služby v rámci psychologie klinické

Řešení problémů nespavosti, úzkosti, depresí, únavy a vyčerpání, stresu, diagnostika a prevence syndromu vyhoření, diagnostika chronického únavového syndromu, špatná koncentrace, nesoustředěnost, vyšetření na zbrojní průkaz, life style psychologie (problémy osobní, vztahové, případně v kombinaci s pracovními). Je schopna provádět on-line diagnostiku.

Služby v rámci psychologie dopravy

 • Dopravně psychologická vyšetření pro profesionální řidiče
 • Dopravně psychologická vyšetření dle zák. 361/2000 Sb. pro vybodované řidiče, nebo řidiče, kteří přišli o ŘP vlivem užívání alkoholu nebo psychotropních látek
 • Dopravně psychologická vyšetření indikovaná praktickým lékařem u osob nad 65 let, nebo jinými odbornými lékaři např. po operacích mozku, ortopedických operacích nebo neurologických komplikacích aj.

Služby v rámci psychologie práce

 • Recruitment - on-line diagnostické metody pro výběr kandidátů
 • Analýza vzdělávacích potřeb - on-line diagnostické metody pro výběr adekvátního rozvoje zaměstnance
 • Talent management - on-line screening metody pro výběr zaměstnanců s adekvátním osobnostním potenciálem
 • Personální bezpečnostní management - jak identifikovat riziko u zaměstnance, realizace nápravných opatření
 • Řízený Outplacement - propouštění - příprava a realizace
 • Ostatní psychologické služby pro firmy
 • problematiku šikany, bossingu,
 • krizové intervence např. v bankách po přepadení, nebo pro vyjednávání v krizových situacích uvnitř firmy nebo s klienty
 • pomáháme se vypořádat se situací, kdy se zaměstnanec jeví "divný", vykazuje nestandardní projevy chování
 • plníme funkci externího psychologa plošně pro všechny zaměstnance
 • pořádáme ve firmách pravidelné snídaně s psychologem (možnost realizace až 10 workshopů na různé téma)

Další informace:

Vzdělání:

PhDr. et. Mgr. Iva Moravcová vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě UK Praha. Magisterské studium zakončila specializací na klinickou psychologii. Dále pokračovala v doktorském studiu, kde se specializovala na psychologii práce na UK Praha Filozofické fakultě a později si ještě na Fakultě psychosociálních studií Praha dodělala specializaci na dopravní psychologii a následně získala akreditaci MD ČR jako dopravní psycholožka pro provádění dopravně psychologických vyšetření ze zákona 361/2000 Sb. Později absolvovala kurz soudního znalce na VUT Brno a poté byla jmenována soudní znalkyní pro oblast psychologie.

Atestace:

Klinická psychologie, psychologie práce, psychologie dopravy.

Spolupráce s médii k tématu psychologie:

 • Forbes
 • deník Mladá fronta Dnes
 • Moderní řízení
 • Květy
 • Golf
 • Magazín ePravo
 • inStore
 • Česká televize

PhDr. et. Mgr. Iva Moravcová je autorkou knihy o syndromu vyhoření, která se jmenuje Zářit a nevyhořetVložte svůj text...