Czech Mongolian Trade

Spoluprací k úspěchům 

Máte zájem o pracovníky z Mongolska? Zajistíme vše potřebné. 

V jakých oborech nabízíme pracovníky ?

 • Svářeč
 • Zpracovatelé masa a potravin
 • Švadlena
 • Řidič C/E
 • Operátor výroby
 • Stavební dělník
 • Automobilový průmysl

Czech Mongolian Trade

CZECH MONGOLIAN TRADE - buduje Česko Mongolské obchodní vztahy vzájemné spolupráce. Sdružuje od roku 2021 české a mongolské společnosti a instituce. Podporuje svými aktivitami obchodní a hospodářské vztahy mezi Českou republikou a Mongolskou republikou. Úzce spolupracuje s Velvyslanectvím Mongolska v ČR a Honorárním konzulem. Cílem této spolupráce, je poskytnutí legislativního rámce zaměstnávání Mongolů v ČR a jejich zdravotní a sociální péči. Svým členům poskytuje Komora řadu služeb. Nejvyhledávanější z nich jsou informace a poradenství týkající obchodních aktivit v ČR nebo MR. Zprostředkovává navázání nových obchodních kontaktů mezi mongolskými a českými firmami a organizuje vzdělávací a společenská setkání na téma česko-mongolských obchodních vztahů, zejména o možnostech odbytu, nákupu a investic v obou zemích.

V současné době sdružuje Komora  20 mongolských a českých firem, institucí a státních agentur

Pokud máte o členství nebo konzultaci Vašeho obchodního zájmu týkajícího se Mongolska zájem, rádi Vám pomůžeme. 

mob. +420 776 566 661, 

e-mail: info@medicwork.cz

CZECH MONGOLIAN TRADE svým členům poskytuje širokou škálu služeb v oblastech:

RŮST OBCHODNÍCH AKTIVIT:

 • vyhledávání obchodních příležitostí
 • zprostředkování obchodních jednání
 • informace o ekonomickém a obchodním prostředí
 • studie tržního segmentu
 • konzultační služby (obchod, marketing, daňové a právní poradenství)
 • tlumočnický servis a překladatelství

PROPAGACE, NETWORKING, SEMINÁŘE:

 • prezentace firem v zahraničí
 • účast na veletrzích v zahraničí
 • katalogové a vzorkové prezentace
 • společenská setkání
 • zastupovaní zájmů při styku s vládními a politickými kruhy
 • pravidelný newsletter s aktuálními informacemi
 • semináře a školení


Členství

CZECH MONGOLIAN TRADE sdružuje členy z řad českých, mongolských i jiných zahraničních právnických a fyzických osob, které mají zájem na rozvoji svých příležitostí v oblasti česko- mongolských obchodních a hospodářských vztahů. Členové mohou plně využívat všech výhod daného typu členství, který zvolí.

Mezi nejvyhledávanější benefity našich českých členů patří vyhledávání nových obchodních kontaktů v Mongolsku, zprostředkování kontaktů na mongolské firmy a investory v Česku a vzdělávací semináře o obchodním prostředí v Mongolsku.

Zájemci o členství si mohou vybrat ze čtyř typů dle poskytovaných benefitů. Aktuální sazebník na rok 2023 je:

Basic: 6.000 Kč

Standard: 12.000 Kč

Exklusive: 20.000 Kč

VIP: 50.000 Kč

Ministryně zahraničních věcí Mongolska na setkání s členy Czech Mongolian Trade.

11.05.2023 / 15:46 | Aktualizováno: 15.05.2023 / 13:52

Prezident Czech Mongolian Trade Martin Stolín se setkal s 11. května 2023 ministryni zahraničních věcí Mongolska Battsetseg Batmunch. Během jednání předseda  a mongolská ministryně pozitivně zhodnotili dvoustranné vztahy a shodli se na tom, že je třeba posílit obchodně-ekonomickou spolupráci.

"O obchodní spolupráci budeme jednat i během příštího zasedání mezivládního Smíšeného výboru hospodářské spolupráce. To by se mělo uskutečnit na podzim v Ulánbátaru a důraz budeme klást hlavně na surovinovou politiku a těžební průmysl," uvedla na úvod setkání.

Martin Stolín ocenil zrušení vízové povinnosti pro české turisty do Mongolska, stejně jako zahájení stipendijního programu mongolského prezidenta. "Mám radost, že Mongolsko začne od roku 2024 vysílat do Česka své studenty v rámci stipendijního programu. Stejně tak mě těší, že je Mongolsko součástí českého vládního Programu kvalifikovaný zaměstnanec. Mongolští občané tak přispívají k úspěchu českých firem ve světě a získávají cennou kvalifikaci a vztah k naší zemi."  V Česku žije nejpočetnější mongolská komunita v Evropské unii a třetí největší na světě po Koreji a USA.

Ministryně Battsetseg také zmínila zavedení přímého leteckého spoje mezi Prahou a Ulánbátarem od června tohoto roku.


Návštěva diagnostických pracovišť

V předchozích dnech navštívila naše lékařská delegace diagnostická pracoviště v Ulánbátaru a prohlédla si nejmodernější zobrazovací techniku a seznámila se s léčebnými postupy, které používají kolegové v Mongolsku.
Létání v Mongolsku


Zlepšení pracovních podmínek

Dne 10.2.2023 jsme se ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR setkali s generálním ředitelem Imigračního úřadu Mongolské republiky panem UUGABAYAR Nergui, při řešení otázek zaměstnanosti Mongolských zaměstnanců v České republice. Důraz byl kladen na řešení otázky vzdělávání v Českém jazyce a s tím související otázka možnosti péče a poradenství Mongolským zaměstnancům v oblasti pracovního práva, zákonech sociálního a zdravotního zajištění, komerčního zdravotního pojištění a dalších legislativních ustanovení.

Czech Mongolian Trade se zavázala vytvořit ve spolupráci s Honorárním konzulátem v Hradci Králové poradenská místa a online poradnu v největší koncentraci výskytu Mongolské menšiny.Zahájení provozu "Virtuální zdravotní péče" pro Mongolské expaty

Dne 1. ledna 2023 byla zahájena zdravotní péče cestou internetového video rozhovoru s Mongolskými lékaři. V případě, že hledáte poradenství a online vyšetření Mongolským lékařem v Ulánbátaru klikněte ZDECestování po Mongolsku

Chcete cestovat po Mongolsku? Zajistíme Vám průvodce. Připravíme itinerář Vaší cesty. Prozradíme místní tajemství. Zavedeme Vás tam, kde běžní turisté nechodí. 
Chcete také lovit? Zajistíme vše potřebné.


Vliv práce na zdraví migrantů - příslušníků mongolské menšiny

Ve všech vyspělých zemích dochází k vyšší pracovní úrazovosti cizinců, než je tomu u majoritních populací. Cizinci přitom nejsou vystaveni signifikantně výraznějšímu zdravotnímu ohrožení v práci, ale na nebezpečnosti jejich práce se podílí charakter práce, kterou vykonávají. Přestože se cizinci na celkové pracovní úrazovosti v ČR podílejí necelými 3 %, lze se na základě různých šetření domnívat, že úrazovost cizinců je zřetelně vyšší a skutečných úrazů je výrazně více. Podobnou situaci lze očekávat i u nemocí z povolání. Předkládané kvalitativní šetření mezi mongolskou populací v ČR o vlivu práce na zdraví migrantů tak vychází z této hypotézy. Primárním cílem této studie bylo analyzovat vliv práce na zdraví sledovaných mongolských migrantů a vztáhnout tato zjištění k dostupným informacím o cizincích a bezpečnosti práce. Sekundárním cílem bylo zachytit vztah mezi zdravotními dopady práce a pracovním uplatněním či pobytovým statusem migrantů. Zjištěná data vyplývají z třiceti šesti polostrukturovaných rozhovorů s mongolskými migranty, které byly v duchu grounded theory analyzovány postupem analytického kódování. Výsledky potvrdily, že značná část (téměř dvě třetiny) sledovaných migrantů pracovala podle svého subjektivního hodnocení ve zdraví ohrožujících podmínkách. Nejčastěji docházelo k úrazům končetin, časté byly i otravy z dýchání výparů lepidel či omrzliny. Jako nejproblémovější z pohledu práce a zdraví se ukázala skupina migrantů, která získala zaměstnání prostřednictvím zprostředkovatelských agentur. Pracovní úrazy, respektive vliv práce na zdraví migrantů obecně s sebou nesl mimo zdravotních problémů i dalekosáhlé důsledky pro pobyt migrantů v ČR, kterými byly nejčastěji odjezd ze země nebo pobyt bez oprávnění k pobytu. 


Zprostředkování projektu výstavby nemocnice v ČR

Česko - mongolská obchodní komora zprostředkovala uzavření smlouvy o spolupráci mezi Mongolskou obchodní firmou TEGRI MED a českými majiteli projektu výstavby nové nemocnice tzv. LDN a Domova důchodců v obci Šestajovice nedaleko Prahy. Ve společném projektu vznikne 5 hvězdičkové hotelové ubytování pro zájemce o léčbu cestou tradiční asijské medicíny ve spojení s evropskou medicínou. Tímto projektem vznikne do roku 2025 ojedinělí koncept holistického pojetí medicíny se zaměřením na léčení příčiny nemocí bez nutnosti chemické farmakoterapie. V rámci projektu vznikne moderní rehabilitační centrum o rozloze 3500 m² zaměřené na fyzioterapii a další služby tradiční medicíny včetně léčebných asijských masáží, floatingu, akupunktury, jógy a dalších služeb. Na projektu spolupracují i česká lázeňská zařízení z Mariánských lázní.

V rámci tohoto projektu bude komora vyhledávat partnery pro nákup lékařského vybavení, vybavení pokojů nábytkem, provozu gastronomie, právní služby, nábor zaměstnanců atd.

V případě zájmu o spolupráci nás kontaktujte na 

tel.: +420 776 566 661

Mgr. Martin Stolín, PhD., MBA. LL.M. 

Celý projekt počítá s rozpočtem 800 000 000 Kč


Zahájení provozu telemedicíny pro Mongolské pacienty v ČR.

Ve spolupráci s Česko - mongolskou komorou byl zahájen provoz "Virtuální péče o Mongolské pacienty" tzv. Telemedicína. Tímto Mongolští pacienti získávají možnost zdravotní péče, kterou zabezpečují Mongolští lékaři v Ulánbátaru. Zdravotní služby jsou poskytovány v oborech interna, neurologie, chirurgie, pediatrie a síť odborností je dále rozšiřována.

Celý rozhovor s lékařem je umožněn díky software programu, který poskytuje bezpečnostně zabezpečený rozhovor s lékařem, dle EU norem, včetně GDPR a NAKIT (Národní agentura pro komunikaci a informační technologie.

https://www.medicwork.cz/mongol-emch-nar/


Spolupráce v eHealth

MedicWork s.r.o. navázalo spolupráci se zástupci Mongolských státních  zdravotnických zařízení o spolupráci při realizaci rozvoje eHealth v Mongolsku a vybudování mostu spolupráce mezi českými a mongolskými lékaři cestou Telemedicíny při rozvoji dostupnosti zdravotní péče o mongolské občany. Tato spolupráce se nastartovala za účasti Czech Mongolian Trade. Pracovní setkání s vedením Asociace mongolských řidičů

Czech Mongolian Trade se zúčastnila pracovního setkání s vedením profesní komory Mongolska "Asociace profesionálních řidičů kamionů", kdy byli projednávány otázky spolupráce, jako práce mongolských řidičů v ČR, výměna řidičských průkazů, profesní vzdělávání, možnost přepravy nákladů z EU do zemí ležících východně od hranic EU.

Společenský večer

Czech Mongolian Trade se v měsíci červnu 2022 setkala se skupinou Mongolských podnikatelů u příležitosti národního svátku Mongolska, tzv. "NÁDAM".


Nabídka zdravotních Benefitů pro Mongolské zaměstnance v ČR

Czech Mongolian Trade připravil ve spolupráci s Českou společností MedicWork s.r.o. zdravotní Benefit pro zaměstnance mongolské národnosti pracující v českých společnostech.

Zdravotní program byl vytvořen skupinou ICT společnosti MedicWork s.r.o. na základě poptávky o výkon zdravotní péče pro mongolské zaměstnance, kteří neumí dostatečně český jazyk, tak aby se mohli detailně domluvit s ošetřujícím lékařem v ČR o jejich zdravotních potížích.

Program spočívá v možnosti využít video konferenci s mongolským lékařem cestou internetového připojení, které je nastaveno na použití v telefonu, tabletu či klasického PC.

Více informací ZDE


Spolupráce s Mongolskou lázeňskou skupinou TegriMed

Dne 14.9.2022 se uskutečnilo v Mariánských lázních v hotelu Nové lázně pracovní setkání s vedením společnosti Ensana a.s. a lázeňskou společností z Mongolaska TegriMded. V rámci jednání se obě strany dohodli na spolupráci při výměně pacientů a stáže Mongolských zdravotnických pracovníků ve společnosti Ensana v Mariánských lázních. Spolupráce mezi oběma lázeňskými subjekty probíhá cestou Czech Mongolian Trade, která zprostředkovala setkání odborníků a pomohla nastartovat obchodní spolupráci. Jednání se zúčastnil i Honorární konzul Ing. Pavel Rejchrt.


Spolupráce při náboru řidičů C+E

Czech Mongolian Trade v současné době jedná se skupinou ČESMAD a jednotlivými dopravci v EU o možnosti zaměstnávání a výběru Mongolských profesionálních řidičů skupiny C+E. Mongolská asociace v současné době disponuje skupinou  5 000 řidičů, kteří mohou pracovat na pozici řidič v EU. Czech Mongolian Trade v současné době provádí předvýběr těchto řidičů pro pracovní trh v ČR. Podmínkou účasti na programu, je postup dle vládního programu "Kvalifikovaný zaměstnanec".

Více o programu ZDE


Pracovní setkání přátel Mongolska

V měsíci červenci 2022 se uskutečnilo setkání přátel Mongolska v Parlamentu ČR. Setkání spoluorganizoval Czech Mongolian Trade za účasti Mongolského velvyslance v ČR, zástupců MZV ČR a poslanců Parlamentu ČR. Obsahem jednání byla spolupráce mezi obchodními společnostmi a kulturní spolupráce.


Czech Mongolian Trade v Mongolsku

V měsíci červnu 2022 se vypravila za organizační podpory do Mongolska skupina podnikatelů, kteří zde vedli jednání s Mongolskými partnery o spolupráci v oblasti zdravotnictví, telemedicíny o exportu českého piva, motocyklů zn. Jawa a Royal Enfield, výstavby bytových komplexů atd. Během jednání bylo uzavřeno několik konkrétních kontraktů, kdy obchodní dohody jsou již dnes oboustranně plněny. Jedním z hlavních bodů spolupráce je otázka výběru zahraničních zaměstnanců cestou programu "Kvalifikovaný zaměstnenc", kdy Mongolská strana projevila zájem o organizovanou spolupráci. Českou stranu doprovodil při jednáních i Honorární konzul Ing. Pavel Rejchrt.Fotogalerie

Kontaktujte nás

Czech Mongolian Trade z.s.

Husovo nám. 67, 267 12 Loděnice

IČ: 17173957

 Spisová značka: L 76263 vedená u Městského soudu Praha

+420 776 566 661

martin@stolin.us

@facebookovástránka