O nás

HR poradenství v oblasti zaměstnávání cizinců, Virtuální zdravotní péče - TELEMEDICÍNA, Psychologické služby, Zdravotní Benefity.

Společnost  MedicWork poskytuje zaměstnavatelům a obchodním partnerům své služby již od roku 2010. Nabízí HR služby v oblasti personální práce se zahraničními uchazeči o zaměstnání v České republice. Svoji HR činnost specializuje na Mongolsko. Při této činnosti spolupracuje s Mongolskou vládní agenturou pro zahraniční zaměstnanost. Zahraniční zaměstnanci vstupují do zaměstnaneckého poměru v České republice na základě vystavení "Zaměstnanecké karty" cestou vládního programu. Společnost MedicWork se specializuje na zpracování administrativních záležitostí při vyřízení pracovního víza, získání komerčního pojištění, při vzniku bankovního účtu zaměstnance a jeho bezplatného vedení, výuky mezikulturních zkušeností, výuky českého jazyka, ověření vzdělání, tlumočení, soudní překlady, příprava na získání českého řidičského průkazu a  zajištění zdravotní péče cestou virtuální zdravotní péčí Mongolských lékařů.

V současné době společnost patří k lídrovi v České republice v poskytování služeb tzv. Virtuální zdravotní péče - "TELEMEDICÍNY", tj. zabezpečeného hovoru mezi pacientem a lékařem. Poskytujeme tuto službu praktickým lékařů, nemocnicím, pojišťovnám, státní správě a jako Benefit zaměstnancům, kdy umíme řešit jazykovou bariéru. V případě, že by vás tato služba zaujala, jsme připraveni vám odpovědět na +420 776 566 661, info@medicwork.cz


Nabízíme Vám služby PhDr. Ivy MORAVCOVÉ, která po absolvování FF UK Praha žila 3 roky v zahraničí, po návratu pracovala v manažerských pozicích korporátní oblasti v řízení lidských zdrojů, od roku 2000 podniká, v roce 2004 založila společnost IQI - Individual Quality Increase s.r.o. Získala certifikát auditorkou nefinančních auditorských standardů EU se zaměřením na HR, poté certifikována jako mediátor Asociací mediátorů ČR, v roce 2013 byla po 20 leté praxi jmenována soudní znalkyní v oboru psychologie se zvláštní specializací psychologie práce, managementu a personalistiky, psychologie dopravy. V minulosti působila jako interim HR manažerka, realizuje HR projekty, audity, zpracovala 2 projekty EU, které i realizuje. Vyučovala externě na VŠ, nejdříve na VŠE, později 10 let na ČVUT, kde byla na FEL autorkou předmětu management. V rámci spolupráce s Českou advokátní komorou učila advokáty mediaci. Od roku 2008 se intenzivně věnuje syndromu vyhoření, jeho prevenci, antistresovým technikám pro osobní i pracovní život a stress managementu.